Wednesday, July 29

triall

trial ; lagi dua minggu . cuakkk

Saturday, July 4
WHAT ABOUT NOW ; DAUGHTRY.

Wednesday, July 1

matrik.argh.takut!

1/julai/09
SYARAT KELAYAKAN MINIMUM

Jurusan Sains (M001)
1. 6C Bahasa Melayu
2. 6C Bahasa Inggeris
3. 4B Matematik
4. 6C Matematik Tambahan
5. 6C Kimia
6. 6C dalam satu(1) mata pelajaran daripada berikut :
* Fizik
* Biologi
* Mata Pelajaran Teknik (Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan
Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Teknologi Kejuruteraan